Narodowe Święto Niepodległości

Images

W piątek 8 listopada odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzeniem poprzedzającym był udział społeczności szkolnej i zaproszonych gości w akcji „Do hymnu”. Młodzież zaprezentowała program artystyczny, w którym poezja, muzyka, pieśni przypomniały wydarzenia sprzed 101 lat i przybliżyły atmosferę towarzyszącą narodzinom niepodległej Polski po 123 latach zaborów.
            Nie można zapominać, że zarówno w Polsce, jak i większości krajów środkowoeuropejskich odzyskanie niepodległości było procesem trwającym o wiele dłużej niż jeden dzień. 28 października 1918 roku powstały pierwsze polskie instytucje parapaństwowe – Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie i Polska Rada Narodowa w Cieszynie.

10 listopada do kraju powrócił z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski, któremu kilka dni później, rządząca Rada Regencyjna powierzyła funkcję najpierw naczelnego wodza, później naczelnika państwa. 16 listopada Piłsudski rozesłał depesze notyfikujące niepodległość kraju. Cały proces zakończył się dopiero w 1922 roku w momencie przyłączenia Górnego Śląska i Wileńszczyzny. Można powiedzieć, że po powrocie Piłsudskiego, właśnie 11 listopada zaczął się w Polsce ruch w stronę zdobycia pełnej niepodległości. I kiedy trzeba było zdecydować się na konkretną datę, przyjęto właśnie11 listopada
            Propozycja świętowania 11 listopada jako rocznicy wyzwolenia Polski pojawiła się po raz pierwszy w 1919 roku. Datę tę świętowali Polacy przez cały okres II Rzeczypospolitej, ale jako oficjalne święto państwowe uznano 11 listopada dopiero mocą ustawy z 23 kwietnia 1937 roku. Głosiła ona, że:

            Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

            Świętowanie 11 listopada w czasach II wojny światowej i w czasach komunistycznych było zakazane. Przywrócono je dopiero w wolnej ojczyźnie, w 1989 roku.

Dziś popatrzmy z refleksją na dzień 11 listopada. Niech nie będzie on dla nas tylko kolejnym świętem, kolejną kartką w kalendarzu oznaczoną czerwonym kolorem, dniem wolnym od szkoły i pracy. Pamiętajmy o tych, którzy przez ponad wiek nie porzucili wiary w odrodzenie Polski, o tych, którzy w tej sprawie „na stos rzucili swój życia los”.

 W wolnej Ojczyźnie 11 listopada spotkajmy się w Kościele podczas Mszy św. Niech wybrzmią słowa dziękczynienia. Po modlitwie odbędą się recytacje wierszy patriotycznych i zapraszamy społeczność do wspólnego śpiewania pieśni narodowych…