CO SŁYCHAĆ?

Images

1)      Jesteśmy aktywni:

- bierzemy udział w konkursach i organizujemy konkursy

- uprawiamy sport od poniedziałku do piątku, a w weekend od początku 😊

- wtorki spędzamy w tanecznym rytmie

- rozwijamy logiczne myślenie (zajęcia szachowe kl. I-III)

- wspieramy talenty: wokalne (zajęcia muzyczne), językowe (zajęcia rozwijające kompetencje), matematyczne (konsultacje indywidualne), sportowe (SKS, zabawy ruchowe), plastyczne (udział w konkursach)

      2)   Trzymamy formę – uczestniczymy w programie

      3)   Planujemy…

            Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

·         Klasy I-VIII 😉

14 października 2019;  31 października 2019;  25 kwietnia 2020; 1 czerwca 2020;

12 czerwca 2020;  26 czerwca 2020 :)

·         Klasy I-VII

21 kwietnia 2020; 22 kwietnia 2020; 23 kwietnia 2020 (Egzamin klasy ósmej)

[Wśród rodziców są przeprowadzane badania dotyczące potrzeb zorganizowania opieki dla dzieci. Według otrzymanych informacji organizujemy zajęcia sportowe, biblioteczne i opiekuńcze. Miejsce: sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica szkolna.]

       4)  Chwalimy sukcesy, rozwiązujemy problemy… i zapobiegamy…

·         Planujemy cykliczne zebrania ogólne/ wywiadówki: 2 IX 2019 r.; 17 IX 2019 r.;

6 XI 2019 r.; 16 I 2020 r.; 4 III 2020 r.; 2 VI 2020 r.

·         Spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami (na bieżąco według potrzeb po umówieniu oraz planowo wg harmonogramu):

3 X 2019 r.; 10 XII 2019 r.; 23 V 2020 r.

       5)  Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy…