Narodowe czytanie 2019

Images

Uczniowie klas 0-III, rodzice i nauczyciele inaugurowali akcję „Narodowe czytanie”. Odbyliśmy podróż w czasy odległe, a jednak bliskie.

Nowele, których fragmenty odczytano dla zgromadzonych, były punktem odniesienia dla czasów współczesnych. Dzieci spontanicznie włączyły się w dyskusję na temat sposobów spędzania czasu wolnego. Wykorzystując sposób obrazowania języka polskiego, stworzyliśmy dzieciom wspaniałe odniesienie do współczesności.

Jednym z niepodważalnych skarbów naszego narodu jest literatura. Podczas tegorocznej akcji czytaliśmy wybór nowel, o których Prezydent RP napisał:

„ Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii  list Prezydenta RP Andrzej Dudy

Spotkanie z literaturą klas IV-VIII było okazją do indywidualnych prezentacji głośnego czytania chętnych osób. Treść, sposób przekazu, dykcja, ale też świadome operowanie głosem to cechy wystąpień uczniów i nauczycieli.

Trwamy w jesiennej zadumie…