KILKA SŁÓW O HISTORII SZKOŁY

historia szkoły

Najważniejsze daty i wydarzenia:

 • 1809 - szkoła w czteroizbowym drewnianym budynku przy parafii /do powstania styczniowego/
 • 1864 - szkoła elementarna jednoklasowa
 • 1914 - 1918 - I wojna światowa – szkoła w prywatnych budynkach
 • 1934/35 - zakupiono murowany budynek
 • 1939 - 1945 - II wojna światowa - tajne nauczanie
 • 1945 - budowa szkoły murowanej
 • 1946/47 - zakupienie poniemieckiego baraku
 • 1965 - marzec – rozpoczęcie budowy nowej szkoły. Patronat nad budową objęła Komenda Wojewódzka MO
 • 9 maja 1965 - podpisanie aktu erekcyjnego budowy szkoły
 • 7 sierpnia 1966 - uroczyste otwarcie szkoły
 • 1 września 1966 - pierwszy rok nauki w nowej szkole. Szkoła Została nazwana im. por. milicji Stanisława Kani
 • 1969 - odsłonięcie popiersia patrona szkoły
 • 17 maja 1970 - uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej
 • 1 września 1973 - utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej
 • 9 maja 1977 - MSW funduje szkole sztandar
 • 1990 - szkoła rezygnuje z dotychczasowego patrona
 • 1 stycznia 1996 - Zarząd Gminy Wizna przejął opiekę nad szkołą jako organ prowadzący
 • 1 września 1999 - powstała 6 - letnia szkoła podstawowa i 3 - letnie gimnazjum
 • 28 listopada 2002 - nadano szkole imię Obrońców Wizny

Od roku 2002 dzień 28 listopada obchodzimy jako Święto Szkoły.

Każdego roku Nasza Szkoła uczestniczy w różnych wydarzeniach związanych z jej funkcjonowaniem oraz współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Przygotowywane są akademie i apele poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym i aktualnym świętom (Narodowe Czytanie, Zlot Pamięci Września, DEN, Ślubowanie klasy I, Rocznica Odzyskania Niepodległości, Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Wielkanoc, 3 Maja, Dzień Rodziny). Społeczność szkolna bierze czynny udział w szkolnych, gminnych i powiatowych konkursach plastycznych, recytatorskich, bibliotecznych, konkursach piosenek oraz zawodach i turniejach sportowych. W ciągu roku szkolnego organizujemy mnóstwo wycieczek i wyjazdów dla Uczniów, uczestniczymy też w projektach unijnych. Obok potrzebujących nie przechodzimy obojętnie, co jest wyrazem naszej ogromnej empatii. Angażujemy się w szereg akcji charytatywnych: Kiermasz ciast w ramach „Akcja dla ubogich”, „Bożonarodzeniowy Dar Serca”, Ogólnopolska zbiórka żywności CARITAS „Tak Pomagam”, „Góra grosza” czy „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt” - zbiórka karmy dla psów pod hasłem „Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko”, „Misyjny opatrunek”.