„Ślub będziemy, ślub będziemy brać ze szkołą…”

Images

Ślubowanie/ Pasowanie

22 września odbyła się w naszej szkole ważna uroczystość. Przyjęcie do społeczności szkolnej nowych uczniów. Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem sztandaru i hymnem państwowym.
Ślubowanie klasy I to szczególne wydarzenie w życiu dziecka wkraczającego na I etap edukacji szkolnej. Perfekcyjnie przygotowana uroczystość z udziałem zaproszonych gości, łzy wzruszenia i niespodzianki dla dzieci po pasowaniu na ucznia. Tak można szybko streścić wydarzenia w których uczestniczyliśmy.

Pani B. Staszek i klasa to pierwsza klasa!