Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego
apel „Prawa i obowiązki ucznia”

Images

17 września 2019 r. wybrany w demokratycznych wyborach opiekun SU p. Sylwia Bednarczyk i Rada SU przygotowali symboliczną uroczystość, która miała na celu podniesienie świadomości dzieci i uczniów oraz kształtowanie postaw obywatelskich.

Podczas uroczystości gościliśmy przedstawicieli Rady Rodziców, którym przewodniczy p. Aneta Postół.