Dzień Edukacji Narodowej

Images

Święto osób związanych z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzień, kiedy słyszymy serdeczne słowa za pracę, trud, zaangażowanie.

Prezentacje wokalne przygotowane przez p. Barbarę Borawską w wykonaniu chóru i recytacje nagradzane gromkimi brawami zgromadzonych gości i społeczności szkolnej. Uroczystość przygotowana przez SU pod opieką p. Sylwii Bednarczyk.

            
Podczas przemówień pojawiły się odwołania do niezłomnych nauczycieli, którzy kształtowali ludzkie charaktery i otwierali drzwi do przyszłości rozpoznając predyspozycje, talenty swych uczniów. Podziękowania i życzenia dla wszystkich zgromadzonych, kwiaty…

W życiu ważne są takie chwile…