Inauguracja roku szkolnego…

Images

• MSZA ŚW.
• HOŁD BOHATEROM
• INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
• SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI


„80 lat po agresji Niemiec na Polskę możemy rozpocząć edukację po wakacjach. Nasi dziadkowie i pradziadkowie nie mieli perspektyw spokojnego dzieciństwa, edukacji…
        Zadaniem ludzi dorosłych jest wspieranie rozwoju młodych pokoleń… edukacja i wychowanie.
Dzieci przekraczające pierwszy raz progi szkoły, rozpoczynają swą podróż po meandrach wiedzy, funkcjonowania społecznego. Starsze grupy kontynuują podjęty trud.

W najbliższym czasie zostanie uruchomione Publiczne Przedszkole w Wiźnie, które będzie miejscem opieki i edukacji dla 46 dzieci w wieku 3-5 lat. Klasa VIII podejmuje ostatni rok nauki w szkole podstawowej. […]
        Wykorzystania danych nam szans, sukcesów i wyników na miarę indywidualnych możliwości w nowym roku szkolnym…”